DB 6

ความรู้สึกที่มีต่อรุ่นพี่ 

 

 

EXTRA DB 3

(ส่วนนี้ไว้ใส่ลิงค์ที่เป็นฟิคเกี่ยวกับการทำความรู้จักตัวละคร)

 

 

รายชื่อตัวละคร

 

001 สืบสาน กาลวารินทร์ (สาน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  น่าแกล้ง

-  เรียนเก่งแต่ดูซุ่มซ่ามแฮะ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยกมือไหว้เมื่อเจอ

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เวลาทำการบ้านไม่ได้...ล้อเล่นน่า

-  เวลาไปห้องสมุด

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

002 นิกาน เศวตนภา (นิค)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ตัวเล็ก น่ารัก~

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

- ยิ้มให้แล้วยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

- น่าจะตอนที่พี่เค้าเข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

003 แพรวนภา ดารารัศมีโชติ (พราว)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  น่ารัก ไม่ๆ สวยเลยมากกว่า

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มแล้วยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  อยู่เฉยๆไว้ก่อนดีกว่า

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

004 ปิยธิดา จินตนปิยะ (ฟาร์ม)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  อากาศมันก็ไม่ร้อน ฝนก็ไม่ได้ตก แล้วตกลงร่มนั้นพี่พกไว้ทำไมคะเนี่ย?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้ แล้วสวัสดี

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เดินเข้าไปหาเองหรือพี่เขาเดินเข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

005 วชิรา กวีไกรสร (สร)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  เท่มากกกกกกกก

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  มองอย่างชื่นชมเล็กน้อย

-  ไหว้แล้วยิ้มให้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เดินเข้าไปทักพี่(แล้วเผ่นเลย)

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

006 พนมกร เลค (ฮุย)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ดูเงียบๆ

-  สปอตร์เกิลล์แหงๆ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยกมือไหว้ธรรมดา

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  อยากเล่นบาสหรืออยากไปดูพี่ๆเล่นบาส

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

007 รักษ์ เสถียรลีลาลาศ (ฟาน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  พี่เป็นอะไรกับแจ๊คกี๊ ชานคะ?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มๆ

-  โค้งแทนแต่เดี๋ยวก็คงเปลี่ยนกลับเป็นไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่ออยากเรียนวิชาป้องกันตัว

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

008 ประทานพร พ้นภัยพาล (หยิน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  หนูรักพี่!!!

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้แล้วไหว้ก่อน

-  ถ้า(ทั้งตัวเองและพี่หยิน)ว่างจะรีบเข้าไปคุย

-  ถ้ากล้าหรือสนิทมากๆแล้วอาจขอกอด

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่ออยากหาเพื่อนคุยเรื่องการ์ตูน

รายละเอียดอื่นๆ

-  ถูกใจเพราะอ่านการ์ตูนเหมือนกันและอีกข้อพี่หยิน"น่ารัก"

-  เป็นพี่ที่ไปสัมภาษณ์

____________________________________________________________

009 ซาจิ อิชิเกะ (ไอริน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ซาลาเปา?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้ ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่อรู้สึกหิว...(ล้อเล่นนะคะพี่)

-  รอให้พี่เข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

___________________________________________________

010 วิระ วิญญรักษา (ธูป)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ลางสังหรณ์บอกว่ามีอะไรอยู่ด้วย...แต่มันคืออะไรหว่า

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  สวนกันในอาคารแล้วไปสบตาเข้า

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

011 ภัสษประภา ประสานคุณ (ขนุน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  สีเฮดโฟนถูกใจมากเลยค่ะ

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เดินเข้าไปหาเอง

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

012 ประสิทธิ์ งามเจริญ (ไผ่)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ท่าทางจะเป็คนต่างจังหวัด

-  เล่นกีฬาด้วยสินะ?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มแล้วไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่ออยากลองเล่นกีฬา

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

013 สงกรานต์ สว่างพิทักษ์ (แมน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  อะแฮ่มๆ...หน้าตาดีมากค่ะพี่

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้แล้วยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เดินสวนกันตามอาคารเรียน

รายละเอียดอื่นๆ

-  รู้สึกว่าแมนเหมือนพี่ชายคนที่สาม

____________________________________________________________

014 วายุ หิรัญพฤกษ์ชัยมาตย์ (ยุ)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  หล่อ...แบบเกาหลี

-  พี่เป็นนายแบบสินะ

-  ดูเย็นชา ไม่ค่อยยิ้ม

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  เขิน

-  ยิ้มแล้วยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  พี่เข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

-  แพ้ทางยุเต็มๆเลยออกอาการเขิน แต่คิดว่าไม่นานก็หาย

____________________________________________________________

015 ลัลน์ลลิต รุ้งสกุล (ฟองคลื่น)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  น่ารักมาก

-  ดูบอบบาง น่าปกป้อง

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้แล้วไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เดินเข้าไปทักเอง

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

016 ธีระ สุขสมบูรณ์ (ธี)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  ตัวสูงจัง น่าอิจฉา...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้ ยกมือไหว้

- เข้าไปขอเล่นบาส

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  พี่เข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

017 ธีร์ นทีธารทรัพย์พิสิทธิ์ (ไทย)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  มีลักยิ้มด้วยอ่า

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้ ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  พี่เดินเข้ามาทักหรือเดินเข้าไปทักเอง

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

018 พลอย พานิชวิทย์ (พลอย)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  เสื้อพละ ใส่มามั่งได้มั้ย?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-   ยิ้มให้ ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่ออยากเล่นกีฬา

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

019 ทิฆัมพร เสรีนุรักษ์ (เทียน)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  สวยนะ

-  สมุดเล่มม่วงนั้นมันคือ...

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  ยิ้มให้ ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  เมื่ออยากรู้ว่าในสมุดม่วงนั่นมีอะไร...ล้อเล่นน่าๆ

-  เข้าไปทักเอง

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

020 วาโย หิรัญพฤกษ์ชัยมาตย์ (โย)

สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ใช้อิโมติคอนของexteenในการอธิบายความรู้สึกโดยสรุป ถ้าไม่มีให้เว้น

ความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนั้น (Impression) พร้อมเหตุผลที่มาของความรู้สึกที่อิงกับตัวละคร

-  หล่อแบบเกาหลีและนายแบบอีกแล้ว ฝาแฝดกับพี่วายุสินะ

-  ดูอารมณ์ดีมากๆ

-  สนิทกับพี่หยิน...รึเปล่า?

ท่าทีที่แสดงออกต่อตัวละครนั้น (Expression) 

-  เขิน

-  ยิ้มให้ ยกมือไหว้

โอกาสในการเดินเข้าหาหรือไปคุยเมื่อได้พบเห็น เช่นน่าจะได้คุยเพราะอะไร ความอยากเข้าหาเท่าไหร่

-  ถ้าสนิทกับพี่หยินก็อาจเจอตอนไปหาพี่หยินสินะ อืมๆ

-  พี่เข้ามาทัก

รายละเอียดอื่นๆ

____________________________________________________________

 

เอาไปก่อน20คนค่ะ ไม่ชัดเจนยังไงบอกได้ค่ะ^-^

 

หายบ้าแล้ว หลังจากรีดร้องใส่หมอนไปประมาณเกือบ20รอบ 

ดงบังช่วยคุณได้จริงๆ แต่ได้ยังไงนี่...เอาเป็นว่าแค่ฟังเพลงดงบังไปประมาณ2-3เพลง ก็หายบ้าแล้วอย่างไม่น่าเชื่อ (เป็นเอามาก)

 

ไปนอนแล้ววววววว

 

ปล.ได้ข่าวมาจากบอร์ดดงบังว่าดงบังกำลังมาไทย กรี๊ด!!! /สติแตก

Comment

Comment:

Tweet

ก่อนอื่นเลย
ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะจ๊ะ >w<

ชอบหนูมินนนนน ~ ไอคอลหนูมิน
ยิ้มน่าร๊ากกกกกกกก

#4 By ★+::+@MilY+::+★ on 2009-04-03 09:16

แม่น้องพันซ์เป็นแคส!? cry
จริงอ่ะ มาเมื่อไหร่อ่าา


*สติแตกตามปล. ฮ่าๆ
#2

อุก ผลของการทำงานตอนง่วง เบลอเลยทีเดียว

แก้แล้วนะคะ แหะๆsad smile

#2 By minicorn@Maki,Cloud,Vivi,Alisa on 2009-03-30 16:54

อุวส์ ทุกคนขยันจังค่ะ
เราเพิ่งเริ่มทำไปไม่กี่คนเอง

ปล. ตรงของพี่ไอ
รายละเอียดอื่นๆ
- เป็นพี่ที่ไปสัมภาษณ์
- ถูกใจเพราะอ่านการ์ตูนเหมือนกันและอีกข้อพี่หยิน"น่ารัก"

sad smile

#1 By mhaimaiimai on 2009-03-30 13:39